Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Park Mošnice PARK MOŠNICE
Pastevní les

Výjimečnou součástí krajiny, jakou nelze nalézt v jiných krajinách užívaných pro chov a výcvik koní a přináležejících k hřebčínům, je krajinářský park Mošnice. Je založený na místě staré koňské obory na pravém břehu řeky Labe a původně se skládal ze dvou území historicky odlišného původu – ke „staré“ původní Mošnici (západní část) byla připojena část východní nazývaná „Strž“, která byla až do 19. století součástí panství Zdechovice, majetku knížat Paarů.| PARK MOŠNICE

Původně měl park charakter pastevního lesa – louky se solitérními stromy nebo jejich skupinami. Obora s chovem koní na území Mošnice je zmiňována již v roce 1560. Stav před krajinářskou úpravou zachycuje plán hospodářského správce Franze Hofbauera z roku 1893. V souvislosti s úvahami týkajícími se rozsahu úprav se bral zřetel na oblíbené hony a lovy, a s nimi související ochranu zvěře. Podle zprávy hajného Heinricha Herrana (z 16. dubna 1893), v níž výslovně zmiňuje přeměnu na „anglický park“, je z hlediska hydrologického část Mošnice se slepým ramenem bažinatá, úplné odvodnění bylo tak téměř nemožné či pouze jen za cenu vysokých nákladů. Les v Mošnici také vytvářel přirozenou hráz proti vysoké vodě a sezónním ledům v době tání.

Anglický krajinářský park byl založen roku 1895 ředitelem hřebčína Rudolfem Motlochem. Úpravy se měly týkat předběžně plochy o výměře 25 ha. Lesíky měly být ztvárněny uměleckou formou, případně dosázené. Na parkové úpravě se měli podílet umělečtí zahradníci. Celková rozloha zalesněné plochy oblasti Mošnice a Strže, která se měla stát předmětem parkové úpravy, resp. luční krajina s parkovou úpravou, měla rozlohu 59,84 ha, z toho v roce 1893 celkem 35,15 ha dosud zalesněných mělo být přeměněno na louky.

Poté, co zahradní inspekce ze Schönbrunnu předložila situační plán, došlo k drobné korekci: na louky mohlo být přeměněno 25 ha lesa, dalších 10 ha lesa mělo být ponecháno jako roztroušené skupiny stromů (lesíky). Práce řídil vrchní ředitel dvorských zahrad ve Vídni, Anton Umlauft.

Ve 20. století byla na okraji Mošnice postavena hájovna. Po regulaci Labe se součástí parku stalo i slepé rameno řeky, jehož revitalizace proběhla v letech 2004-2006.

Park Mošnice PARK MOŠNICE
Pastevní les